Baby Tula — Polityka prywatności

Tula ceni Państwa jako klienta i szanuje Państwa prywatność. Gromadzone przez nas pewne informacje o was pozwalają nam dostosować zakupy i poszerzać wasze doświadczenie w kupowaniu oraz informować o naszych produktach, usługach i promocjach. Proszę dokładnie zapoznać się z zasadami naszej polityki aby dowiedzieć się jak są zbierane, używane, chronione i udostępniane dostarczane nam dane osobowe oraz co powodują wybrane przez Państwa opcje zarządzania tymi informacjami.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do strony internetowej Baby Tula („Witryna”), której właścicielem i operatorem jest Baby Tula, LLC („Baby Tula”, „nasza”, „my”) i która stanowi część naszych Warunków Użycia oraz reguluje użycie naszej Strony. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i (w pewnych warunkach) ujawniamy Państwa dane osobowe. Polityka Prywatności wyjaśnia również kroki, które podjęliśmy w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Polityka Prywatności pokazuje jakie są Państwa możliwości dotyczące gromadzenia, wykorzystania i ujawniania tych informacji. Odwiedzając naszą witrynę zgadzacie się na działania opisane w niniejszej Polityce.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub zasady zachowania poufności informacji na żadnych stronach internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Baby Tula, a do których linki są na naszej Witrynie lub które pokazują linki do naszej Witryny.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GROMADZENIA I UŻYCIA INFORMACJI

Informacje zbieramy od Państwa na kilka różnych sposobów. Jednym z celów zbierania od Państwa informacji osobowych jest zapewnienie zdobycia przez nas skutecznego, ważnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb doświadczenia. Możemy na przykład wykorzystać Państwa informacje osobowe do:

Rejestracja i Zamawianie

Przed użyciem niektórych części naszej witryny lub zamówieniem produktów może wystąpić konieczność wypełnienia formularza rejestracji online. Podczas rejestracji zostaniecie poproszeni o podanie nam pewnych informacji osobowych, w tym między innymi, ale bez ograniczenia do imienia i nazwiska/nazwy, adresu wysyłki i adresu do wystawienia faktury, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru karty kredytowej. Ponadto możemy poprosić o podanie płci oraz kraju zamieszkania i/lub kraju działania twojej organizacji/firmy, abyśmy mogli przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Te informacje wykorzystywane są do celów rozliczeniowych, do realizacji zamówień, do komunikowania się z Państwem na temat zamówienia oraz do wewnętrznych celów marketingowych. Jeśli napotkamy problem podczas przetwarzania zamówienia, Państwa dane osobowe mogą być użyte do kontaktu z Wami.

Adres email
Nasza Witryna pozwala Państwu na wpisanie adresu email do celów obejmujących, ale nie ograniczonych do prośby o informowanie o nowych produktach, stylach lub dostępności oraz wpisania na listę wysyłkową biuletynów elektronicznych i powiadamiania o ofertach specjalnych.

Cookies i inne technologie
Podobnie do wielu innych Witryn, Baby Tula stosuje cookies (ciasteczka) oraz internetowe sygnalizatory nawigacyjne (znane również jako jasna technologia GIF lub "tagi działania"), aby przyspieszyć nawigację w naszej Witrynie, rozpoznać Państwa przywileje dostępu oraz śledzić wykorzystanie Witryny.

Pliki cookie to małe fragmenty informacji przechowywane w plikach tekstowych przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera. Większość przeglądarek internetowych jest wstępnie ustawionych na akceptację plików cookie. Możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak by odrzucać pliki cookie załączane na witrynach sieci Web lub usunąć pliki z dysku twardego, ale jeśli to zrobicie, nie będziecie mieć dostępu do części naszej Witryny. Musimy używać plików cookie, aby umożliwić Państwu wybór produktów, umieszczenie ich w koszyku internetowym i zakup tych produktów. Prowadzimy rejestr aktywności przeglądarki i zakupów. Pliki cookies Baby Tula nie przenikają ani nie mogą przenikać na twardy dysk użytkownika, by gromadzić jego informacje poufne. Nasze ciasteczka nie są "programami szpiegującymi".

Internetowe sygnały nawigacyjne asystują w dostarczaniu plików cookie i pomagają nam ustalić, czy strona internetowa serwisu Baby Tula została wyświetlona, a jeśli tak, to ile razy. Na przykład dowolny elektroniczny obraz witryny, taki jak np. baner reklamowy, może działać jako internetowy sygnalizator.

Możemy używać firm reklamowych stron trzecich, aby dostosować nasze treści do użytkowników lub wyświetlać reklamy w naszym imieniu. Firmy te mogą używać plików cookie i sygnalizatorów internetowych do mierzenia skuteczności reklam (w tym np. które witryny sieci Web są odwiedzane lub jakie produkty są kupowane i w jakiej ilości). Wszelkie informacje, które strony trzecie zbierają za pośrednictwem plików cookie i sygnalizatorów nie są powiązane z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi.

Podobnie jak w przypadku większości witryn, witryna Baby Tula automatycznie rozpoznaje internetowy adres URL, z którego korzystasz. Możemy także zapisać protokół internetowy (adres IP), usługodawcę internetowego oraz znacznik daty/godziny w celu administrowania systemem, weryfikacji zamówienia, marketingu wewnętrznego i rozwiązywania problemów z systemem. (Adres IP może wskazywać lokalizację Państwa komputera w Internecie).

Wiek
Szanujemy prywatność dzieci. Świadomie i celowo nie zbieramy danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeśli masz poniżej 18 lat, nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych ani nie proś rodzica czy opiekuna, by Ci pomógł.

Położenie geograficzne
Baby Tula może używać funkcji GPS Państwa urządzenia mobilnego w celu określenia położenia geograficznego. Informacje te są wykorzystywane w celu podania adresu i wskazówek dotarcia do najbliższej położonego Baby Tula lub też innych funkcji zależnych od lokalizacji. Jeśli nie chcielibyście żebyśmy znali waszą lokalizację geograficzną, możecie wyłączyć tę funkcję lub odrzucić podczas korzystania z naszej witryny po raz pierwszy (lub później, jeśli Państwa urządzenie mobilne pozwala na zmianę ustawień po pierwszym pobraniu).

 

Użycie i ujawnianie informacji

Zastosowanie Wewnętrzne
Używamy Państwa danych osobowych do przetwarzania zamówienia i zapewnienia serwisu obsługi klienta. Możemy wewnętrznie wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby poprawić treść i układ witryny, poprawić zasięg i własne działania marketingowe (w tym marketing naszych usług i produktów) oraz określić ogólne informacje o rynku odwiedzających Witrynę. W celu ułatwienia takiego wykorzystania i innego wykorzystania opisanego w niniejszej Sekcji 2, możemy dzielić się Państwa informacjami z podmiotami powiązanymi pozostającymi pod naszą kontrolą.

Komunikacja z Państwem
Będziemy używać Państwa danych osobowych, aby informować o naszych usługach, zamówieniach i dostawach. Możemy Państwu również wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisania się do nas. W rzadkich przypadkach, gdy jest to konieczne (na przykład, jeśli musimy czasowo zawiesić nasze usługi w celu konserwacji) możemy przesłać ogłoszenie dotyczące świadczenia usług. Możecie Państwo także przesłać swój adres e-mail, aby zarejestrować się w konkursie lub loterii; poprosić nas o powiadomienie o nowych produktach, stylach lub dostępności; wpisać się na listę wysyłkową biuletynów elektronicznych i ofert specjalnych. Jeśli prześlecie swój adres e-mail będziemy go używać do dostarczania wam informacji. Zawsze pozwalamy zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości e-mail (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Wyłączenie poniżej). Ponieważ musimy komunikować się z Państwem w sprawie zamówień, które będą składane nie można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Państwa zamówieniami.

Zastosowanie zewnętrzne
Chcemy zapewnić Państwu doskonałą obsługę i zaoferować duży wybór. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie handlujemy, nie licencjonujemy lub w inny sposób ujawniamy Państwa danych osobowych lub informacji finansowych jakimkolwiek stronom trzecim innym niż jednostkom powiązanym, będącym pod naszą kontrolą, z wyjątkiem:

Podobnie jak większość katalogów i sprzedawców internetowych, czasami używamy inne podmioty do wykonywania określonych funkcji w naszym imieniu. Kiedy ujawniamy informacje tym usługodawcom, ujawniamy im informacje umożliwiające świadczenie ich usług. Na przykład, aby dostarczyć Państwu produkty musimy podzielić się informacjami. Współpracujemy ze stronami trzecimi (np. United Parcel Service) w celu wysyłki produktów, w celu zapewnienia ich dostarczenia, a także do uzyskiwania informacji zwrotnych, poprawy jakości usług oraz pomiaru i poprawy jakości usług stron trzecich. Na przykładzie świadczących usługi przewozowe dostarczamy im takie informacje, jakie umożliwiają identyfikację użytkownika obejmujące Państwa nazwę/nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu.

Podobnie, aby pomóc Państwu zakupić produkty i zapewnić serwis obsługi klienta, musimy podać numer Państwa karty kredytowej korporacjom finansowym, takim jak edytorzy kart kredytowych i emitenci. Kiedy podajemy numer karty kredytowej do autoryzacji, aby chronić Państwa dane, używamy najnowocześniejszego szyfrowania danych (Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Ochrona danych).

Możemy ujawnić informacje w odpowiedzi na wnioski prowadzących dochodzenia urzędników odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa; na wezwania; nakazy sądowe lub jeśli w inny sposób musimy ujawnić takie informacje na mocy prawa. Ujawniamy także dane osobowe, w przypadku gdy ujawnienie danych jest konieczne, aby chronić nasze prawa, egzekwować nasze Warunki Użytkowania lub inne umowy lub chronić siebie lub innych. Na przykład możemy ujawnić informacje aby zmniejszyć ryzyko oszustwa lub jeśli ktoś użyje lub próbuje używać Witryny w celach niezgodnych z prawem lub popełnić oszustwo.

Firma nie będzie sprzedawać (ani handlować ani wynajmować) informacji umożliwiających identyfikację osobową innym firmom w ramach naszej normalnej działalności. Możliwe jest jednak, że możemy nabyć lub połączyć się z inną firmą lub zostać przejętymi przez inną firmę lub pozbyć się części lub wszystkich naszych aktywów. Jeśli tak się stanie, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innej firmie, ale takie ujawnienie podlega w tym przypadku obowiązującej wówczas Polityce Prywatności.

Możemy udostępniać informacje nieosobowe (takie jak dzienna liczba użytkowników na określonej stronie internetowej lub wielkość zamówienia złożonego w określonym terminie) stronom trzecim, na przykład partnerom reklamowym. Informacje takie nie identyfikują Państwa bezpośrednio ani jakiegokolwiek użytkownika.

  

OCHRONA DANYCH

Baby Tula stosuje fizyczne, elektroniczne i administracyjne procedury zapewniające poufność Państwa danych osobowych, w tym Secure Sockets Layer ("SSL") dla wszystkich transakcji finansowych za pośrednictwem naszej witryny. Korzystamy z szyfrowania SSL, aby chronić Państwa dane osobowe online, a także podejmujemy wiele kroków w celu ochrony danych osobowych w naszych obiektach. Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony. Pracownikom, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych do wykonania określonego zadania, udzielany jest dostęp do tych danych. Polegamy również na usługach świadczonych przez strony trzecie w zakresie zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa części naszego sprzętu komputerowego.

Pomimo że używamy standardowych środków ostrożności w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. 100% pełne zabezpieczenia nie istnieją obecnie nigdzie ani w internecie ani w trybie offline.

 

Zgoda na transfer

Baby Tula działa w Stanach Zjednoczonych. Jeśli macie Państwo siedzibę w Unii Europejskiej, Kanadzie lub innym miejscu poza Stanami Zjednoczonymi należy pamiętać, że wszelkie podane nam informacje zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych. Korzystając z Witryny lub dostarczając nam swoje dane wyrażacie tym samym zgodę na taki transfer. Ponadto, jeśli podajecie nam dane dotyczące innych osób (np. odbiorców wiadomości) zaświadczacie, że każda taka osoba/strona wyraziła zgodę na podanie i przetwarzanie takich informacji zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, w tym bez ograniczeń na przekazywanie takich danych do Stanów Zjednoczonych. Pomimo tego, że gromadzimy i wykorzystujemy Państwa informacje wyłącznie w sposób określony w tej Polityce Prywatności, prawa powszechnie stosowane do ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych mogą nie być tak rygorystyczne, jak w niektórych jurysdykcjach kraju użytkowników.

 

WYCOFANIE/KOREKTY

Na Państwa żądanie Baby Tula usunie Państwa dane osobowe z rejestrów Baby Tula związanych z tą Witryną. Może to anulować subskrypcję niektórych lub wszystkich materiałów komunikacji e-mailowej i promocji oferowanych przez firmę Baby Tula za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób. Jeśli chcecie zaktualizować/poprawić dane osobowe, które nam przekazaliście, lub jeśli chcecie usunąć dane osobowe z naszych rejestrów, wyślijcie do nas prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą na adres: Baby Tula, Customer Relations, Privacy Policy, 2640 Financial Court, San Diego, CA 92117

W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych wysyłanych przez nas, przesyłając prośbę do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą na adres podany powyżej lub w inny sposób (na przykład poprzez kliknięcie “unsubscribe” „skończ subskrybcję”) podane w naszych e-mailach marketingowych. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja dotyczy tylko e-maili marketingowych, a nie e-maili dotyczących Państwa zamówienia lub innej korespondencji nie marketingowej.

 

Gromadzenie, użycie i ujawnianie informacji OFFLINE

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia danych osobowych on-line. Możemy również zbierać informacje w trybie offline, a wówczas także staramy się chronić prywatność Państwa danych osobowych. Jednym z przykładów jest dzwonienie do nas, aby złożyć zamówienie lub zadać pytania. Gdy ktoś zadzwoni, poprosimy wyłącznie o dane osobowe potrzebne nam, aby przyjąć zamówienie lub odpowiedzieć na pytanie. Gdy musimy przechować informacje (takie jak informacje o zamówieniu), wprowadzamy je do naszej bazy danych za pomocą szyfrowania SSL. Linki zewnętrzne: jeśli którakolwiek z naszych witryn łączy Cię z innymi witrynami sieci Web lub aplikacjami mobilnymi, to te witryny sieci Web i aplikacje mobilne nie działają zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Zalecamy zbadanie oświadczeń dotyczących prywatności zamieszczonych na innych witrynach sieci Web i aplikacjach mobilnych w celu zrozumienia procedur zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Aktualizacje polityki prywatności

Jeśli zmienimy lub uaktualnimy niniejszą Politykę Prywatności, publikujemy zmiany i aktualizacje na naszej Witrynie, aby byli Państwo zawsze świadomi, jakie informacje zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy. Od czasu do czasu zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności, dzięki czemu dowiecie się, czy Polityka prywatności została zmieniona lub zaktualizowana. Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktujcie się z nami pod adresem: [email protected] lub pocztą pod adresem: Baby Tula, Customer Relations, Privacy Policy, 2640 Financial Court, San Diego, CA 92117.